Nowoczesne zarządzanie magazynem

Zarządzanie magazynem to jeden z kluczowych elementów wpływających na zachowanie płynności pracy przedsiębiorstwa. Żadna dziedzina handlowa czy usługowa nie będą w stanie udostępniać swoich usług bez aktualnej wiedzy na temat stanu swoich magazynów. Właśnie w tym celu wdraża się programy magazynowe, które dzięki możliwości tworzenia, modyfikacji i archiwizacji dokumentów ułatwiają bieżące monitorowanie stanu magazynu i prowadzanie ewidencji. Takie działanie jest pomocne także w późniejszym tworzeniu raportów miesięcznych bądź rocznych.

Program ułatwiający zarządzanie magazynem

System oparty na technologii Microsoft .NET to niezawodny sposób na segregację i zarządzanie plikami. Łatwy interfejs z pewnością opanują pracownicy wszystkich szczebli, co także wpłynie na poprawę efektywności pracy. Aplikacja jest w stanie operować tysiącami plików i kilkoma magazynami jednocześnie za pomocą jednego komputera. Nie wpływa to w żadnym stopniu na wydajność pracy czy stabilność i stopień awaryjności oprogramowania. Bardzo ciekawym rozwiązaniem zastosowanym w oprogramowaniu jest także wykorzystanie jedynego komputera pełniącego funkcję serwera.  Dzięki temu wszyscy pracownicy korzystający z aplikacji będą mogli pracować na identycznym zespole danych, co zminimalizuje ryzyko wystąpienia jakichkolwiek błędów czy niespójności podczas zarządzania magazynem.

Kontrola magazynu i tworzenie raportów

Zarządzanie magazynem nie skupia się tylko wprowadzaniu danych, ale także ich obiegu w firmie i tworzeniu raportów. System LoMag umożliwia takie procesy. Ruch magazynowy może być śledzony dzięki funkcjom zestawiania towarów – np. rocznym, w których zawarte są listy i ilości towarów wraz z przedstawionymi historiami sprzedaży, zwrotów  i dostaw poszczególnym produktów. Dzięki temu możliwe będzie zaplanowanie przyszłych dostaw, aby jak najbardziej zoptymalizować wyposażenie magazynu. Tworzenie raportów to także funkcja, bez której ciężko zarządzać magazynem. Za pomocą programu można w bardzo łatwy i szybki sposób wykreować raporty i dzięki jednemu kliknięciu przesłać je do druku.